ตัวกลางทางชีวภาพ (Media)

 

ตัวกลางทางชีวภาพ (Media)
Big BIO Media
มีลักษณะเป็นลูกกลมทรงกระบอกสูง ใบพัดโค้ง มีน้ำหนักเบา ลอยตัวในน้ำ สามารถช่วยกระจายน้ำได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 105 ตรม. ต่อ ลบ.ม. มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดสูง การใช้งานโดยวิธี เท ไม่ต้องจัด
 
Closs Flow Media / Phlyvinyl chlorine
มีลักษณะเป็นแผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกันหลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนักเบามีพื้นที่มากกว่า เป็น พลาสติกชนิด Polyvinyl Chlorine (PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อน การใช้งานโดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
 

SPECIFICATION OF BIG - BIO MEDIA

พารามิเตอร์ (PARAMETER) คุณลักษณะ (DISCRIPTION) หน่วย (UNIT)
ผลิตภัณฑ์ PRODUCT
รุ่น MODEL
การใช้งาน APPLICATION
WATER MEDAI
TSE - 90
BIO - CONTACT AERATION
TRICKLING FILTER
-
พื้นที่ผิว SURFACE AREA
ช่องว่าง VOID
ความถ่วงจำเพาะ SPECIFCI GRAVRY
วัสดุ MATERIAL
ขนาดมาตรฐาน STANDRD SIZE
เส้นผ่านศูนย์กลาง DIAMETER
สูง HEIGHT
ปริมาณ QUANTITY
น้ำหนัก BULK DENSTY
105
95
0.95
POLYETHYLENE

90
90
1200
60
SQ.M. / CU.M
%
PE

MM.
MM.
PIECES / CU.
M.
KG / CU.M.
ผลงาน

งานเคลือบไฟเบอร์ มิราเบล พัทยาใต้


Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat.


Phasellus elit dolor, porttitor id consectetur sit magnai.

Read more...

   โบชัวร์