ระบบบำบัดน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย
 

ส่วนประกอบของระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้
1. Solid Separation Part (ส่วนแยกกากตะกอน)
2. Fixed Film Aeration Part (ส่วนเติมอากาศแบบมีตัวกลาง)
3. Sedimentation Part (ส่วนตกตะกอน)
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากเป็นการบำบัดโดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Process)โดยจุลินทรีย์จะอาศัยอยู่ในช่องว่างของตัวกลาง (Media) และยึดเกาะผิวของตัวกลางในรูปของเมือกชีวภาพ เพื่อทำหน้าที่ลดค่าความสกปรกของสารอินทรีย์ ในรูปของ BOD5 ในน้ำเสียที่ออกมาจากส่วนเกรอะ และแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำ โดยการทำให้ตะกอนที่ก้นถังตกตะกอนสารอินทรีย์ประมาณ 80-90% จะถูกนำไปสร้างเซลล์
 
ปริมาณอาหารเสริมสร้างต่อสารอินทรีย์มีอัตราส่วนดังนี้คือ
BOD : N : P เท่ากับ 100 : 5 : 1
 
สภาพแวดล้อมที่ต้องการของจุลินทรีย์ ชนิดนี้ คือ
1. pH อยู่ในช่วงระหว่าง 6.6 – 7.6
2. อุณหภูมิระหว่าง 30-38 C
3. ไม่มีสารพิษต่อจุลินทรีย์
 

ถังสำเร็จรูป ที่ทางบริษัทฯ ได้คิดค้น พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพแล้ว สามารถติดตั้งและเดินระบบได้ทันทีหลังการจัดส่งสินค้า
ผลงาน

งานเคลือบไฟเบอร์ มิราเบล พัทยาใต้


Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat.


Phasellus elit dolor, porttitor id consectetur sit magnai.

Read more...

   โบชัวร์